PENDAFTARAN SECARA DALAM TALIAN PROGRAM / MAJLIS ANJURAN JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) 2022

Penyertaan Baru / Semakan Penyertaan

Untuk penyertaan baru atau untuk membuat semakan status penyertaan, sila klik butang di bawah.

Kemaskini Maklumat Pendaftaran

Untuk mengemaskini maklumat pendaftaran, login dengan menggunakan Nombor Kad Pengenalan dan Katalaluan yang dibekalkan dalam emel jemputan

Terlupa Katalaluan